Инструкция за безопасна работа с получавтоматична машина за опаковане на изделия, окачени на закачалка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Машината е предвидена изключително за опаковане с фолио на окачени на закачалка изделия(предимно текстилни и други подобни, закачени на закачалка изделия).
2. Персоналът обслужващ машината и отговарящ за нейната поддръжка трябва да бъде обучен и инструктиран.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате