Инструкция за безопасна работа с ръчноводима машина за изглаждане на бетон

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена за изравняване и полиране на втвърдяващия се бетон. При работа с нея операторът върви зад машината и с ръчката определя скоростта и посоката на движение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате