Инструкция по БТ при работа с мачтови подемници

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Устройството, монтажът, прегледите, указанията, поддържането и обслужването на повдигателни уредби трябва да се извършва съгласно изискванията на действия Правилник за контрол на повдигателни уредби, като се спазват и правилата и на настоящата инструкция.
2. Правилата в настоящата инструкция се отнасят за повдигателни уредби, предназначени за подемно-транспортни операции с товари. Те не се отнасят за уредбите, предназначени за транспорт на хора.
3. Траверсите и другите такелажни приспособления за издигане на товари /контейнери, кофи, сандъци, отделни материали и конструкции/ трябва да изключват възможността за самопроизволно отцепване и да осигуряват устойчивостта на товари при неговото издигане или преместване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.