Инструкция за безопасна работа с преносима лентоотрезна машина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази машина е предназначена за рязане на дърво, пластмаси и метали.
Тази машина трябва да се включва само към мрежа с напрежение, указано върху табелката и. Тя работи само с монофазно променливо напрежение. В съответствие с европейските стандарти инструментът има двойна изолация и може да работи и при включване в контакт без заземяване.
Не работете с електроинструменти във взривоопасна среда, като напр. в близост до леснозапалими течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят изпаренията и прахта.
Преди присъединяване на машината към мрежата винаги се уверявайте, че пусковият превключвател функционира правилно и при отпускане се връща в положение “изключено”(OFF).

Пълната инструкция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар