Инструкция за безопасна работа с лентоотрезна машина (автоматична ножовка)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Внимание, неправилното използване на тази машина може да доведе до сериозно наранявания.
Избягвайте да използвате машинатра във влажна среда или на салбо осветено място.
Работещият трябва да да е преминал инструктаж и обучение за работа с машината и да знае позицията и използването на всички контроли, включително бутон за аварийно спиране, стартовото и аварийното спиране.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент