Инструкция за безопасна работа с лебедки

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Работниците, които управляват лебедки преминават периодична проверка на знанията с изпит.
2. Не се допуска използването на лебедки, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране, съгласно изискванията на Наредба № 31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателни съоръжение.
3. Лебедката трябва да се намира извън зоната на издигане и преместване на товара.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.