Инструкция за безопасна работа с електрическа лебедка

Условия за използване на работното оборудване

Щепселът трябва да бъде абсолютно заземен и електрическата система да отговаря на безопасността.
Преди да започнете работа, се уверете, че стоманения кабел е правилно завит около макарата и, че захващането е равно на диаметъра на кабела.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате