Инструкции за безопасна работа в кухня

I.Условия за използване на работното оборудване.

1. На работа се допускат само лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед и нямащи противопоказания;
- преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. При работа с машинни съоръжения да се спазват изискванията за безопасна работа съобразно паспортите на съоръженията и другите нормативни изисквания – механо- и електробезопасност.

3. Почистването на машината да става при изключено ел.захранване;
4. Да не се включва оборудването при неизправен захранващ кабел и ел инсталация.
5. Съответното оборудване да се използва само по конкретното си предназначение и за предписаните условия.

6. Преди пускане на машината в действие да се проверява изправността й, като се направи външен оглед на предпазната и пусковата апаратура и закрепването на отделните и приспособления, зануляването или заземяването и други.
7. При установяване на неизправности и не обезопасяване, машината да не се пуска в действие.
8. Машината трябва да е занулена или заземена.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.