Инструкция за безопасна работа с крикове

Внимание! Тази инструкция не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
  1. При работа с крик със зъбна рейка трябва да се спазва следното:

- да бъде напълно изправен храповия механизъм, като при повдигането палецът трябва през всичкото време да се плъзга по храповото зъбно колело;
- основата на крика да се опира сигурно и да не се придвижва, като под нея се поставя дървена подложка с размери, по-големи от основата на крика.