Инструкция за безопасна работа с електрическа косачка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Косачката е предназначена за култивиране на повърхностния слой на тревни площи.
За работа с косачката се допускат само лица, които са преминали обучение и инструктаж.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате