Kоса моторна (тример за трева)

Инструкция за безопасна работа с моторна коса

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Моторната косачка служи за следните приложения:
– с една глава за косене: косене на трева
– с един режещ лист за трева: косене на трева и бурени
– с нож за гъсталак: косене на гъсталак с диаметър до 20 mm
– с един дисков режещ диск: рязане на храсти и дървета с диаметър на стеблото до 40 mm.