Инструкция за безопасна работа с колонна бормашина

Инструкция за безопасна работа с колонна бормашина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Според изискванията за техническа безопасност машината трябва да бъде правилно инсталирана и използвана; да се поддържа в добро експлоатационно състояние; да се използва само по предназначение; да се обслужва от подходящо обучени работници.
2. Не се допуска експлоатация на машини с липсващи или неизправни системи за контрол, защита и сигнализация свързани, с безопасността на труда!

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате