Инструкция за безопасна работа с колонки за светли горива

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

1. До работа с бензин и дизелово гориво от колонки да се допускат лица:
• Преминали обучение за работа с колонки за зареждане с гориво
• Запознати с изискванията за пожарна безопасност
• Преминали инструктажи по безопасност и здраве при работа
• Запознати с оценката на риска
2. Персоналът да е:
• Информиран от информационните листи за безопасност за установените рискове и мерките по безопасност и борба с огъня
• Обучен за ползване на носимите пожарогасители
• Обучен за безопасно поведение „при работа сам“.
3. Започване на работа се допуска само при изправно съоръжение и шланг за зареждане без наранявания и спуквания.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.