Инструкция за безопасна работа с каландър

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Каландърът е разработен за гладене на вълнени, памучни, копринени и различни видове синтетични материи. За съответната материя изберете съответната температура.
По време на работа или поддръжка, е абсолютно необходимо да се уверите, че подвижните части на уреда - мотор, лагери - не могат да бъдат достигнати с инструменти или да бъдат докоснати с ръка.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате