Инструкция за ползване на фургони като канцеларии, складове, битови помещения и за други цели (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

За недопускане на нещастни случаи и пожари при използване на фургони да се спазва следното:
I. Подготовка на фургоните за транспортиране.
1. Да се откачи кабела, захранващ фургона с електроенергия от разпределителното табло и заземителния проводник от заземителния кол.
2. Да се укрепят мебелите, отоплителните печки и други, за да не се разместват при транспортиране. Да се затворят прозорците и да се заключат вратите.
3. Да се демонтира входното стълбище.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.