Инструкция за основните изисквания при изпълнение на обекти с едроразмерен кофраж (демоде)

1. Товаро-разтоварните и транспортните операции, извършвани при превоза, складирането, сглобяването, ползването или ремонта на елементите oт ЕК да се извършват по начини, изключващи самоволното им изместване, преобръщане, падане и др.
2. Комплектите ЕК да се съхраняват на строителната площадка на отводнени, подравнени и с твърдо покритие складови площи, като:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.