Инструкция за общите изисквания при извършване на СМР

Правоспособност
За извършване на СМР се назначават лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарната охрана.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.