Инструкция за безопасност при ръчна работа с тежести

Инструкцията е изготвена за целите на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

Тази инструкция се прилага при всяка работа с тежести (напр. ремонт, преместване, транспорт на стоки и материали, в архив и други дейности).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.