Инструкция за безопасно организиране на работата в зимни условия (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. За осигуряване на безопасни условия на работа подходните пътища и пешеходните такива на територията на строителната площадка трябва непрекъснато да бъдат почиствани от снега и да се посипват с пясък или сол.
2. Местата за складиране на строителните материали и конструкции трябва напълно да се почистват от снега и леда, защото в противен случай при топене могат да се сринат и да предизвикат злополуки.
3. Снега и леда се отстраняват при полагане на подкрановите пътища, монтиране на машини и механизми, строителни скели и инвентарни санитарно-битови помещения.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.