Инструкция за безопасно използване на преносими стълби

I. Условия за използване на работното оборудване.
1. Преносимите стълби да се употребяват за извършване на леки и краткотрайни операции, когато технически е невъзможно или е нецелесъобразно да се използват колективни предпазни средства.
2. Забранено е използването на неизправни стълби, стълби с конструкция или изпълнения, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.