Инструкция за безопасно използване на преносими стълби

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.
1. Преносимите стълби да се употребяват за извършване на леки и краткотрайни операции, когато технически е невъзможно или е нецелесъобразно да се използват колективни предпазни средства.
2. Забранено е използването на неизправни стълби, стълби с конструкция или изпълнения, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар