Инструкция за безопасна работа в близост до ж.п. линии, ж.п. гари, ж.п. прелези и др.

I. Движение на лица в райони в близост до ж.п. линии, ж.п. гари, ж.п. прелези и др.

1. Движението в районите се извършва с повишена бдителност, като се внимава за неравности на терена, канавки, канали, шахти, дистанционни знаци, стълбове и други съоръжения, препятстващи движението.
1.1. В тъмната част на денонощието, при лошо време: мъгла, дъжд, снеговалеж, буря, движението се извършва с максимална бдителност.
1.2. Работещите нямат право да ползват слушалки, наушници и други аксесоари, които затрудняват възприемането на звуковите и светлинните сигнали.