Инструкция за безопасна работа със сметосъбирач

1. Условия за използване на работното оборудване.

Сметосъбирачът се управлява, поддържа и обслужва само от подходящо обучен персонал. Забранено е на неоторизиран персонал да се опитва да управлява, поддържа или ремонтира това оборудване.
До работа с машината се допускат само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.
Преди започване на работа се извършва проверка за видими следи от теч на хидравлично масло от хидравличните компоненти в или около камиона.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.