Инструкция за безопасна работа със сапани

Настоящата примерна инструкция е разработена от РВЦ ООД – Лицензирана фирма за извършване технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Инструкцията определя конкретните мерки за безопасната експлоатация на сапаните и са задължителни за обслужващия персонал работещ с тях.
На основание Наредбата за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения (Обн. ДВ бр.60/25.07.2006 г.)

До работа със сапаните се допускат само лица навършили 18 години,физически и психически здрави , с необходимата квалификация и правоспособност, запознати с инструкцията за експлоатация , обслужването и безопасната работа на фирмата производител.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.