Инструкция за безопасна работа със съдове, работещи под налягане

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
Инструкцията определя конкретните мерки при експлоатация на съдове работещи под налягане със сгъстен въздух са задължителни за служителите работещи с тях .
Настоящата инструкция се издава на основание Наредбата за устройството , безопасната експлоатация и технически надзор на съоражения под налягане Обн. ДВ бр.64/18.07.2008 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.