Инструкция за безопасна работа с водогрейни котли ниско налягане

Внимание! Тази инструкция не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Обслужването на съоръжения с повишена опасност (водогрейни котли с ниско налягане) работещи при температура на нагрятата вода до 115 градуса се извършва от лица назначени със заповед от работодателя, навършили 18 години и притежаващи необходимата правоспособност „огняр" и медицински са освидетелствувани, че са годни за тази професия.
2. До самостоятелна работа огнярите се допускат, след като преминат инструктаж и обучение по Безопасност и хигиена на труда и Пожарна и аварийна безопасност и положат изпит за проверка на знанията за правилна и безопасна работа.
3. Обучение и проверка на знанията на огнярите по въпросите на Безопасност и хигиена на труда и Пожарна и аварийна безопасност се извършва всяка година за опресняване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.