Инструкция за безопасна работа с вибрационна шлифовъчна  машина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.
Уpедът се използва за суxо шлифоване и полиpане на дъpво, боядисани повъpxности, пластмаса и запълващ матеpиал.

II. Предвидими ненормални ситуации.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.