Инструкция за безопасна работа с циркулярен трион с маса

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I.Условия за използване на работното оборудване.
Заетият с работа по машината персонал трябва да е прочел инструкцията за експлоатация преди започване на работата.
Уверете се, че машината ще се използва само в безопасно и функционално състояние. Експлоатирайте машината, само ако са налице и функционират всички предпазни устройства (напр. защитни устройства, устройства за аварийно изключване и т.н.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.