Инструкция за безопасна работа с товарен автомобил

І. Всеки водач на товарен автомобил е длъжен да спазва:
1. Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата;
2. Да се движи само с технически изправно и регистрирано по: съответния ред превозно средство;
3.Водачът да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, което управлява;