Инструкция за безопасна работа с шмиргел

1. Условия за използване на работното оборудване.
До работа с шмиргел се допускат лица, които са преминали начален инструктаж по правилата за безопасност и здраве при работа, с валиден периодичен инструктаж.
Забранена е работа на шмиргел, който е технически неизправен, електромеханично необезопасен или не отговаря поне на едно от горепосочените изисквания.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.