Инструкция за безопасна работа с пробивна машина (бормашина)

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I.Условия за използване на работното оборудване.
На работа се допускат само лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.
Преди започване на работа работникът е длъжен да провери изправността на машината като направи вършен оглед и я пусне на празен ход; да провери наличието и изправността на предпазните средства; корпусът на бормашината е занулени заземен.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.