Инструкция за безопасна работа с пресконтейнер

Пресконтейнерът е предназначен за пресоване и превозване на различни видове хартиени отпадъци.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Пресконтейнера за мултилифт се обслужва само от лица притежаващи съответната правоспособност, запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд и с настоящата инструкция.
Преди да започнете работа, проверете щателно за наличие на повредени части и за възможността на пресконтейнера да работи правилно.