Инструкция  за безопасна работа с повдигателни съоръжения

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

Инструкцията определя конкретните мерки при безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения и са задължителни за служителите работещи с тях .
На основание Наредбата за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения (Обн. ДВ бр.60/25.07.2006 г.)

До работа със повдигателни съоръжения се допускат само лица навършили 18 години,физически и психически здрави ,с необходимата квалификация и правоспособност, запознати с инструкцията за експлоатация , обслужването и безопасната работа на фирмата производител.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.