Инструкция за безопасна работа с пневматични инструменти (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
Използването на пневматичните инструменти може да бъде опасно ако не се спазват строго инструкциите за експлоатация и техника за безопасност. Този тип машини (инструменти и аксесоари) се използват само по предназначение и за дейностите за които са конструирани.

Общи изисквания
Инструментът работи с чист, сух въздух под налягане 6.2 bar (90psi). По-високо налягане драстично намалява дълготрайността на употреба. Свързването на инструмента към системата за въздух се извършва със стандартни маркучи и фитинги с размери обявени от производителя.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.