Инструкция за безопасна работа с мотокар с газов двигател (газокар)

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 8, ал. 1 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Отговорният персонал в частност оператора на машината и сервизиращият персонал, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа и нормално използване на индустриалните машини включени в този инструкция за експлоатация. Не се разрешава управлението на мотокари от други лица освен от водача на машината.
Собственикът трябва да се убеди че водачът е разбрал инструкциите за безопасност.
Когато се инструктира обучен оператор, той трябва да бъде запознат със:
- специалните възможности на машината (двоен педален контрол, главен контролен лост, педал спирачка)
- опционални приспособления
- специална работа и характеристики на работната площадка, като се тренира карането, изместването и управляващите операции до момента на усъвършенстването им.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.