Инструкция за безопасна работа  с машина за термоформи

1. Условия за използване на работното оборудване.
До работа със съоръжението се допускат само лица, преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място и с валиден периодичен инструктаж.
Машината за термоформи се управлява, поддържа и обслужва само от подходящо обучен персонал. Забранено е на неоторизиран персонал да се опитва да управлява, поддържа или ремонтира това оборудване.
Преди да се пусне в експлоатация, машината трябва да бъде добре нивелирана.
Преди започване на работа трябва да се гарантира, че свързването към електрическата мрежа и съоръжения за противопожарна защита е ефективното и пълно.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.