Инструкция за безопасна работа с лентов шлайф

I.Условия за използване на работното оборудване.
1. Право на работа имат работещи с валиден инструктаж.
2. Никога не използвайте електроинструмент с повреден кабел; захранващият кабел тряба да бъде подменен с нов от квалифицирано лице.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.