Инструкция за безопасна работа с компресор

kompresor

I. Условия за използване на работното оборудване.

Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
До работа с компресори се допускат лица с необходимата правоспособност, които са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
Не използвайте компресора във влажни или мокри помещения. В помещенията не трябва да има прах, киселни, изпарения, експлозиви или запалими газове.
Компресорът е снабден с кабел за захранване от електрическата мрежа. Той се свързва към контакт с напрежение 230 V/50Hz.Преди да включите компресора, проверете дали в контакта има горепосоченото напрежение. Захранващия кабел не може да бъде твърде дълъг и не трябва да се намотава в кръг, тъй като това води до падане на напрежението. Не използвайте компресора при t под 5оС.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.