Инструкция за безопасна работа с кари и повдигачи

1. Условия за използване на работното оборудване.
Машините са проектирани и произведени за товаро-разтоварни операции на товари.
Отговорният персонал в частност оператора на машината и сервизиращият персонал, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа и нормално използване на индустриалните машини включени в този инструкция за експлоатация.
С мотокар и повдигач могат да работят само обучени и инструктирани за целта лица.
Винаги преди работа с мотокара/повдигача извършвайте ежедневни сервизни проверки. Работното състояние на цялото обезопасяващо оборудване, защити и защитни прекъсвачи трябва да се проверява преди да се използва високоповдигача. Такова защитно оборудване не бива да се откача или премахва.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.