Инструкция за безопасна работа с кафемашина

1. Преди да включите, се уверете че захранването посочено на уреда отговаря на захранването на контакта.
2. Не използвайте уреда с мокри ръце, върху мокра повърхност или ако самия уред е мокър.
3. Не се опитвайте да отваряте или поправяте сами уреда, поради риск от токов удар.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.