Инструкция за безопасна работа с гилотина

1. До работа с гилотина се допускат само лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.

2. Работниците задължително трябва да ползват лични предпазни средства, съгласно утвърдения списък от фирмата.

3. Работното облекло да се носи прибрано и добре закопчано.