Инструкция за безопасна работа с фритюрник (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Преди да включите фритюрника в контакта уверете се, че волтажът съвпада с този на вашата електрическа мрежа.
2. Не пипайте нагорещените повърхности. Използвайте ръкохватки.
3. Не използвайте фритюрника, ако кабелът или щепселът са повредени, ако уредът не работи, или е повреден по някакъв начин. Ако кабелът или фритюрникът са повредени, трябва да бъдат прегледани от сервизен специалист.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.