Инструкция за безопасна работа с електрическа печка

1. За да предотвратите риска от неправилно включване повикайте оторизиран сервиз да извърши услугата по инсталиране на електрическата печка.
2. Всякакви поправки от неквалифициран персонал могат да доведат до неприятни последици като късо съединение и други. За да се предпазите от възможно нараняване не се опитвайте да извършвате поправки сами. Поправки могат да се извършват само от квалифициран персонал.
3. Топлата мазнина е силно възпламеняваща се, затова бъдете внимателни и обръщайте повече внимание при готвене с олио и други мазнини. Пърженето да се извършва при непрекъснато наблюдение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.