Инструкция  за безопасна работа с челен товарач Bobcat

Задължения
Техническият ръководител да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.

Правоспособност
Работниците, работещи с челен товарач Bobcat, трябва да притежават валидно свидетелство за правоспособност.
Не се допускат до работа лица:
- употребили алкохолни напитки или наркотици;
- непреминали инструктаж.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.