Инструкция за безопасна работа с булдозер

Задължения
Булдозеристът е длъжен преди започване на работа да провери техническата изправност на машината и състоянието на оборудването (булдозерната уредба, въжето, лебедката, съедине¬нията и др.). Забранява се пускането в действие на неизправна машина.

Правоспособност
До работа с булдозер се допуска само правоспособно лице, притежаващо удостоверение за правоспособност и инструк¬тирано за безопасна работа.
Забранено е на булдозериста да преотстъпва машината на лица, нямащи заповед за ползуването й.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.