Инструкция за безопасна работа с бензинова градинска косачка

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Не работете с машината в затворено помещение, където могат да се събират отработени газове (въглероден оксид).

II. Предвидими ненормални ситуации.

1. При удар в чужд предмет, не използвайте косачката докато не сте сигурни, че всички нейни части са в безопасно работно състояние. Спрете двигателя и изчакайте до спирането на движението на ножа, разединете двигателя за запалителната свещ и изчакайте двигателят да се охлади.
2. Ако косачката започне да вибрира изключително силно, спрете двигателя и изчакайте до спирането на движението на ножа, разединете двигателя за запалителната свещ и изчакайте двигателят да се охлади. Извънредно силните вибрации могат да причинят травми.