Инструкция за безопасна работа с балансмашина

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

1. Условия за използване на работното оборудване.
Само предварително обучен и инструктиран персонал има право да работи с машината. Балансмашината трябва да се използва единствено по предназначение.
Мястото, където е монтирана балансмашината, трябва да бъде предпазено от сътресения от други работещи машини, достатъчно добре осветено и защитено от атмосферните условия.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.