Инструкция за безопасна работа с автогрейдер и  скрепер

Права и задължения

При прикачване на скрепера машинистът е длъжен да движи влекача на заден ход много внимателно, като следи за безопасността на работника, извършващ прикачването.
През време на работа водачът е длъжен да наблюдава положението на товара и да следи за посоката на движение на машината.
Преди започване на работа скреперистът е длъжен:
- да проучи плана за организацията на извършваната работа;
- да огледа работната зона и терена, да отстрани близкостоящите лица и да даде предупредителен сигнал за започване на работа.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да

се абонирате.