Инструкция за безопасна работа с акумулаторен телбод (такер)

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Този инструмент е проектиран за скопчаване и заковаване на картон, изолационен материал, текстил, фолио, кожа и други подобни материали върху дървена повърхност или материали, подобни на дърво.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат работещи с валиден инструктаж.
Този инструмент не трябва да се използва от хора на възраст под 16 години.
При електрическа или механична повреда незабавно спрете електроинструмента или изключете зарядното устройство от захранващата мрежа.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.