Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварната дейност с автомобили и ремаркета

I.Общи изисквания:

1. При работа с автомобили и ремаркета работниците трябва да познават и да спазват изискванията на нормативните актове за товарно-разтоварната дейност и инструкцията за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварните работи.

2. Непосредственото ръководство на товаро-разтоварните работи с автомобили и ремаркета да се осъществява от опитен ръководител или отговорник. Той е длъжен: