Инструкция за безопасна работа при ръчно извършване  на земни работи

Права и задължения на техническия ръководител:
• Разрешава започването на изкопни работи само след взимане на всички необходими мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Прави проверка на сигурността и обезопасяването на откосите на изкопите;
• Ръководи извършването на земни работи в зоните на подземните съоръжения или мрежи;
• Дава нареждане за възобновяване на работата, във временно спрени или замразени изкопи, след извършена проверка на устойчивостта на откосите или укрепването им и след отстраняването на констатираните при проверката неизправности и опасности;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.